KARARLARIMIZ

Sevgili çocuklar, sizlerden gelen başvuruları incelerken hem haklarınızı korumaya ve geliştirmeye çalışıyoruz hem de kamusal alanda yapılacak düzenlemelerde başvurularda ifade ettiğiniz görüşleri yansıtmaya çalışıyoruz. Başvurularınızla ilgili kararlar sayesinde sizi ilgilendiren konularda görüşlerinizi sunmanızı sağlıyor, bu şekilde katılım hakkınızı destekliyoruz. Böylelikle çocuk hakları kültürünün gelişmesini de teşvik ediyoruz.

Başvurularınız sonucunda inceleme ve araştırmaya konu olan ve kamuoyunda da paylaşılması uygun bulunan kararlar, sizlere özgü hazırlanarak paylaşılmaktadır.

KDK’nın 2013 yılından beri çocukların hayatını etkileyen konularda aldığı kararların özetlerini çocukların ve gençleri KDK, verdiği kararlar ve çocuk haklarının farklı boyutları konusunda bilgilendirilmesi amacıyla KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (KDK) ÇOCUK HAKLARI KARARLARI başlığı altında derledik.

Çocuk Adalet Sisteminde Çocuğun Mahremiyet Hakkının Korunması ve Suça Sürüklenen Çocukların Bilgilerinin İlanen Tebliği Yönteminin Değiştirilmesi

2021/6111 numaralı başvuru hakkında verilen 06.08.2021 tarihli Tavsiye Kararı
Kurumumuza yapılan başvuruda özetle; suça sürüklenen çocukların taraf olduğu dava dosyalarında uygulamada taraflara bir tebliğ edememe sorunu yaşandığında, suça sürüklenen çocuğun ve davanın tüm ayrıntılarını ifşa eden ilanen tebligat uygulamasının bazı mahkemelerce yaygın biçimde sürdürüldüğünden bahisle suça sürüklenen çocukların haklarını mahkeme ve devlet eliyle ağır şekilde ihlale uğratan ve onları ifşa eden bu uygulamanın kaldırılması için ilgili kuruluşlara tavsiye kararı alınması ve konuyla ilgili yasal düzenleme yapılması talep edilmiştir....
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocuğun Korunma ve Bakım Hakkı Kapsamında Bakım Tedbiri Kararının Uzatılması

2020/99217 numaralı başvuru hakkında verilen 13.04.2021 tarihli Dostane Çözüm
Başvuran çocuk Çocuk Destek Merkezinde ikamet ettiğini, 3 ay sonra reşit olacağını ancak gidecek hiçbir yeri olmadığını, bu sebeple kendisine bir iş bulunmasını veyahut koruma kararının uzatılmasını ayrıca, talebinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne iletilmesini talep etmiştir...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocuğun Bilgiye Erişim Hakkı Kapsamında, Kaliteli İnternet Hizmeti Sunulması

2021/262 numaralı başvuru hakkında verilen 25.06.2021 tarihli Tavsiye Kararı
Başvuran çocuk özetle; özel bir firmadan internet hizmeti aldığını, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) daha önce zaten defalarca başvuru yapmasına rağmen gerekli yaptırımı uygulamayarak özel firmanın haksız olduğu halde savunduğunu, öncelikle BTK sonrasında özel firmaya gerekli cezai işlemin sağlanması gerektiğini, defalarca başvuru yapmasına rağmen mağduriyetinin giderilmediğini belirterek 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu’na göre talebinin karşılanmasını, firmanın bölgeye fiber alt yapı ve fiber saha dolabı yatırımı yapmasının sağlanmasını talep etmiştir...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Özel Gereksinimli Otizmli Çocukların Pandemi Sürecindeki Eğitim Hakkı

2020/99697 numaralı başvuru hakkında verilen 25.01.2021 tarihli Gönderme Kararı
Başvuran Covid 19 nedeniyle 23 Mart 2020 itibariyle Türkiye genelinde uzaktan eğitime geçilmesi ile otizmli ve özel gereksinimli bireylerin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başından itibaren okulundan aldığı destek eğitimlerinin tümünün, canlı dersler ile devam etmesi seçeneği dahi değerlendirilmeksizin sonlandırıldığını, “Özelim Eğitimdeyim” mobil uygulamasının, tam zamanlı...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Koruma Altındaki Gençlerin Eğitim Hakkı Kapsamında Öğrenim Harçlıklarındaki Kesintiler

2021/6959 numaralı başvuru hakkında verilen 27.07.2021 tarihli Dostane Çözüm Kararı
Başvuruda özetle devlet koruması altında olup üniversite öğrenimine devam etmekte olan gençlere kayıtlı bulundukları kuruluşlarca verilmekte olan 700 TL’lik öğrenim harçlığının pandemi döneminde Nisan 2020’den beri kesintili olarak 300 TL yatırıldığı belirtilerek koruma altındaki üniversite öğrencilerinin harçlıklarının tam olarak yatırılması ve söz konusu kesintilerin öğrencilere geçmişe dönük ödenmesi talep edilmiştir...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Mülteci Çocukların Eğitim Hakkına Erişimi, Diğer Çocuklarla Eşit Haklardan Faydalanma Hakkı ve Çocuklara Yönelik Ayrımcılık Yapılmaması

2020/99845 numaralı başvuru hakkında verilen tarihli 31.12.2020 tarihli Gönderme Kararı
KDK çocuk sayfasından yapılan başvuruda çocuk “ırkçılık” ifadesini kullanarak başvuruda bulunmuştur. Başvuran çocuğun babası ile yapılan görüşmede baba özetle; çocuğunun psikolojik sorunları olduğunu, kendini ifade etmekte zorlandığını, sınıf öğretmeninden yeterince destek göremediğini, çocuğunun arkadaşları ve öğretmenleri ile iletişimde zorlandığını belirtmiş olduğundan okul rehberlik biriminin takibinde başvuran çocuğa yardım edilmesi gerektiğine karar verilmiştir....
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Uzaktan Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Sağlanması

2020/102826 numaralı başvuru hakkında verilen 04.02.2021 tarihli Gönderme Kararı
Başvuran Ankara Büyükşehir Belediyesi 23. Dönem Çocuk Hakları Komisyonu vekili olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığının 18.12.2020 günü yayınladığı bildirgeye göre ortaöğretim kurumlarında birinci sınav sonucu olan öğrencilere aldıkları sınav notuna göre not verilirken, sınav sonucu bulunmayan öğrencilerin okullarında sınav olacaklarını, okullara sınav olmaya giden öğrencilerin bir dönem konularından mesul olduğunu,...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocuğun Eğitim Hakkına Fırsat Eşitliği Temelinde Erişimi İçin Tablet Temini

2021/8373 numaralı başvuru hakkında verilen 10.05.2021 tarihli Gönderme Kararı
Başvuran çocuk, ablasının da canlı derse katıldığını, ders saatlerinin çakıştığını, çevrim içi dersleri takip etmekte zorlandığını kronik rahatsızlığı olduğundan okula da gidemediğini belirterek bilgisayar veya tablet desteği sağlanmasını talep etmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel ilkelerine göre devletin, çocuğun yaşamını ve gelişimini güvence altına alması, Sözleşme’de yazılı olan hakları her çocuğa hiçbir ayrım gözetmeksizin tanıması ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde çocuğun üstün yararını korumasına ilişkin yükümlülükleri bulunmaktadır...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çevrim İçi Sınav Sisteminden Kaynaklı Olarak Sınavı Tamamlayamayan Öğrencilerin Mezun Olabilmeleri İçin Telafi Sınavı Yapılması ve Eğitim Hakkına Erişim

Başvuran çocuk açık öğretim lisesinde okuduğunu, 2021 yılı birinci dönem çevrim içi sınav sisteminde zorunlu derslerinden bir tanesinde sınavı yaparken sistemin dışarı attığını, yeniden sisteme giriş yaptığı zaman da “sınavınız tamamlanmıştır” uyarısı verdiğini, tamamen sistem altyapısı kaynaklı bir sorun oluştuğunu, gerekli mercilere dilekçe verip itirazda bulunduğunu ancak yapıcı bir çözüm önerisi ya da mağduriyetinin giderilmesi amaçlı bir geri dönüş alamadığını, bu dersin telafi sınavı olmaz ise liseden mezun olamayacağını...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocuğun Dinlenme, Boş Zaman Değerlendirme, Oynama ve Yaşına Uygun Etkinliklerde Bulunma Hakkı

2021/9968 numaralı başvuru hakkında verilen 07.07.2021 tarihli Gönderme Kararı
Başvuran çocuk, bir yıl önce yolun aşağısındaki bir parkta kaza yaşandığını, belediyenin ilgili alana duvar çektiğini, park yapılacağını belirtmelerine rağmen parkın hala yapılmadığını belirterek park yapılması talebinde bulunmuştur. Başvuru ile ilgili olarak çocukların sağlıklı ve güvenli bir çevrede oynama haklarının teminini sağlamak açısından, oyun parklarının çocukların fizyolojik ve psikolojik gelişimleri açısından oldukça önemli olduğu göz önünde bulundurulduğunda; çocuk oyun parkı düzenlemelerinde, doğru tasarım, uygulama, planlama ve yeterli bakım çalışmasının öneminin ortaya çıktığı, bununla birlikte;...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocukların Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı

2021/7846 numaralı başvuru hakkında verilen 02.05.2021 tarihli Gönderme
Başvuran çocuk sokaklara daha fazla çöp konteyneri yerleştirilmesi talebinde bulunmuştur. Başvuru ile ilgili olarak Trabzon İli, Of İlçesi, Yazlık Mahallesinde yaşayan çocukların ve bölge halkının sağlıklı bir çevrede yaşama haklarının güvence altına alınması amacıyla çocuğun ikamet ettiği bölgenin temiz tutulması; bu bağlamda, belediyenin görev ve yetkisi dâhilindeki hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde sunulması; ayrıca, halkın ortak yaşam alanlarının temiz, sağlıklı ve düzenli tutulması konusundaki bilinç ve duyarlılığının arttırılmasına yönelik gerekli denetimlerin ve uyarıların yapılması amacıyla Of Belediye Başkanlığına Gönderme Kararı verilmiştir...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocuğun Sosyal Yardım Hakkı Kapsamında Aileye Nakdi Yardım Yapılması

2021/2011 numaralı başvuru hakkında verilen 04.02.2021 tarihli Gönderme Kararı
Başvuran çocuk sekiz yaşında olduğunu, dört kardeşi olduğunu, ailesinin maddi durumunun kötü olduğunu, Bursa’ya yeni taşındıklarını, kirada oturduklarını, internet ve bilgisayarı olmadığını, uzaktan eğitime katılamadığını belirterek yardım talebinde bulunmuştur. Başvuruyla ilgili olarak çocukların, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Anayasa ile güvence altına alınan hakları kapsamında gereken tedbirlerin alınması amacıyla Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına Gönderme Kararı verilmiştir. Karara cevaben idarece iletilen 19.02.2021 tarihli yazıda başvuran çocuğun babasına nakdi yardım yapıldığı bildirilmiştir...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Bilgiye Erişim Hakkı ve Güvenli İnternet Kullanımı

2021/11906 numaralı başvuru hakkında verilen 10.07.2021 tarihli Gönderme Kararı
Başvuran çocuk Discord adlı uygulama üzerinden tanıştığı farklı rumuzlara sahip kişiler tarafından tehdit edildiğini, argo ve küfürlü kelimelere maruz kaldığını, kız arkadaşıyla alakalı da birçok küfür edildiğini, kendisine ailesi ile beraber dava açmadan önce Kurumumuza başvuru yapmaya karar verdiğini belirtmiştir. Başvuru ile ilgili olarak çocuğun üstün yararının gözetildiği incelemelerin yapılarak: ...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Korunma ve Bakım Altındaki Çocuğun Nakil Talebi Hakkında Karar

Kurumumuzun Çocuk İnternet Sayfası (www.kdkcocuk.gov.tr) üzerinden bize ulaşan M. kalmakta olduğu Çocuk Destek Merkezinde “hayati tehlikesinin bulunduğunu” belirterek başka bir Çocuk Destek Merkezine nakil olmak isteğini idareye ilettiğini; ancak idare tarafından talebinin karşılanamadığını belirterek, kendisine yardımcı olmamızı istedi. Başvuruda “hayati tehlike” ifadesi bulunduğu için zaman kaybetmeden ilgili idare ile iletişime geçerek ...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Devlet Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı Kısmi Red Kısmi Tavsiye Kararı

Kurumumuza yetişkin internet sayfasından e-başvuru yolu ile başvuran baba Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında öğretmen çocuklarına kontenjan tanınması uygulamasına son verilmesi, öğretmen çocuğu olmayanlar için “diğer çocuk” ifadesinin kullanılmaması, haksız uygulamadan dolayı oluşan kamu zararının telafi edilmesi, taban puanlar ile bursluluğu kazananların açıklanmasını talep etmiştir. Yapılan başvurunun önemi dikkate alınarak, ...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Teog Sinavi Puanlarinin Hesaplanmasinda Kullanilan “Ağirlik Katsayisi” Karari

Kurumumuza yetişkin internet sayfasından e-başvuru yolu ile başvuran iki şahıs, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında (TEOG) uygulanan puan hesaplamalarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrencileri aleyhte etkilediği iddiasından bahisle söz konusu eşitsizliğin giderilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasını talep etmiştir. Yapılan başvurunun önemi dikkate alınarak, tavsiye ...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

15 Yaşını Dolduran Çocuğun Tek Başına Sağlık Hizmeti Alma Hakkı

Kurumumuza Çocuk İnternet Sayfasındaki (www.kdkcocuk.gov.tr) adresten başvuru formu doldurarak başvuran A.A., diş ağrısı sebebiyle okuldan hastaneye gittiğinde yanında velisi olmadığı için hastane idaresi tarafından 18 yaşından küçük olduğu için kendisine barkod verilmediği ve kayıt aşamasına geçemediği, o gün ağrılar içinde kaldığı, annesinin 3 kardeşine bakması nedeniyle her zaman yanında olamadığı, ...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Engelli Çocuğun Eğitim Hakkı

Engelli Çocuğun Eğitim Hakkı Kararı : Beş yıldır Piyano eğitimi alan ve müziğe yeteneği bulunan otizm engelli 15 yaşındaki C.G.G. nin, yasal temsilcileri, N.K. Güzel Sanatlar Lisesi tarafından yapılan yetenek sınavında çocuğa özel sınav şartlarının sağlanmaması sebebiyle eğitim hakkının engellendiğini belirterek, mağduriyetinin giderilmesi talebiyle kurumumuza başvurdu. Yapılan başvurunun önemi dikkate alınarak, otizm ...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocuğun Eğitim Hakkı Kararı

Konya ilinde bir ilköğretim okuluna devam etmekte olan O.T., kurumumuza ilk olarak çocuk internet sayfasında yer alan mesaj formunu doldurarak sorununu iletmiştir. Sorunun önemi anlaşılarak O.T. , internet sayfasında yer alan başvuru formuna yönlendirilmiştir. Başvuru içeriğinde ilköğretim öğrencisi O.T., eğitim görmekte olduğu okulunda çok sık öğretmen değişikliği olduğunu, 7 öğretmen değişikliği ...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocuğa Yönelik Orantısız Güç Kullanımı Kararı

Çocuklar, biz Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, 1 Mayıs 2013 günü Taksim Meydanı ve civarında toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunanlara karşı polisin orantısız güç kullanımı sonucu 18 yaşından küçük D. A.’nın yaralanması ve İstanbul Valisi’nin 2 Mayıs 2013 günü D. A. hakkında yapmış olduğu basın açıklamasına ilişkin olarak bir tavsiye kararı ...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Otizmli Çocuğun Eğitim Hakkı

Kurumumuza Çocuk İnternet Sayfasındaki (www.kdkcocuk.gov.tr) adresten başvuru formu doldurarak başvuran baba M.A., oğlunun 3 yaşında otizmli olduğunu ve oğlu A.A’nın ayda 8 saat almakta olduğu destek eğitimin 16 saate çıkarılması için kendisinin ödeme yapması gerektiğini, maddi imkanlarının yetersiz olması nedeniyle ödeme yapamadığını, söz konusu eğitimin gelişmiş ülkelerde ayda 160 saate ...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...


ADRES

Kavaklıdere Mah. Zeytindalı Caddesi
No:4 Çankaya/ANKARA