KARARLARIMIZ

Sevgili çocuklar, sizlerden gelen başvuruları incelerken hem haklarınızı korumaya ve geliştirmeye çalışıyoruz hem de kamusal alanda yapılacak düzenlemelerde başvurularda ifade ettiğiniz görüşleri yansıtmaya çalışıyoruz. Başvurularınızla ilgili kararlar sayesinde sizi ilgilendiren konularda görüşlerinizi sunmanızı sağlıyor, bu şekilde katılım hakkınızı destekliyoruz. Böylelikle çocuk hakları kültürünün gelişmesini de teşvik ediyoruz.

Başvurularınız sonucunda inceleme ve araştırmaya konu olan ve kamuoyunda da paylaşılması uygun bulunan kararlar, sizlere özgü hazırlanarak paylaşılmaktadır.

KDK’nın 2013 yılından beri çocukların hayatını etkileyen konularda aldığı kararların özetlerini çocukların ve gençleri KDK, verdiği kararlar ve çocuk haklarının farklı boyutları konusunda bilgilendirilmesi amacıyla KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (KDK) ÇOCUK HAKLARI KARARLARI başlığı altında derledik.

ÇOCUĞUN SAĞLIK HAKKI

2023/967 numaralı başvuru hakkında verilen 02/03/2023 tarihli Gönderme Kararı
Kurumumuza çocuk internet sitemiz (www.kdkcocuk.gov.tr) üzerinden yapılan başvuruda başvuran çocuk, sallanan dişini çektirmek amacıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine gittiğini; […] isimli doktorun dişini neden evde çekmediğini belirterek kendisine ve annesine kızdığını, hakaret ettiğini, uygun bir üslupla ağız sağlığı hakkında bilgi vermesi gerekirken kendisine kötü muamelede bulunduğunu belirterek haklarının korunması talebinde bulunmuştur.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

ÇOCUĞUN BİLGİYE ERİŞİM HAKKI

2023/373 numaralı başvuru hakkında verilen 26/01/2023 tarihli Gönderme Kararı
Kurumumuza Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) çocuk internet sitesi (www.kdkcocuk.gov.tr) üzerinden yapılan başvuruda, başvuran çocuk Sakarya'da yaşadığını, iki senedir sitelerine fiber internet çekilmesi için çaba sarf ettiğini ama sonuç alamadığını, öğrenci olduğunu, altyapı olmadığı için derslerine çalışamadığını belirterek gereğinin yapılmasını talep etmiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

ÇOCUKLARIN KENDİLERİNİ İLGİLENDİREN KARARLARA KATILIM HAKKI

2022/17977 numaralı başvuru hakkında verilen 14/12/2022 tarihli Gönderme Kararı
Kurumumuza çok sayıda çocuk tarafından yapılan başvurularda, katılımcı ve etkin bir şekilde yararlanıcısı oldukları ve Milli Eğitim Bakanlığının iştirakçi olarak desteklediği Eskişehir Karacaşehir’deki Eksi 25 Derneği Çocuk Köyünün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geri alınmak istendiğini; halbuki çok sayıda atıl köy okulu olduğunu ifade ederek mağduriyetlerinin giderilmesi talebinde bulunmuşlardır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN HAKLARININ GÜVENCE ALTINA ALINARAK TOPLUMSAL YAŞAMA ETKİN BİR ŞEKİLDE KATILMALARININ DESTEKLENMESİ

2022/18215 numaralı başvuru hakkında verilen 07/06/2023 tarihli Tavsiye Kararı
Kurumumuza otizmli bireylerin haklarının korunması ve desteklenmesi amacıyla faaliyet gösteren Otizm Hakları Derneği tarafından yapılan başvuruda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 04/07/2022 tarihinde yaz okulları programının başlatıldığı, programın amacının, COVİD-19 pandemi sürecindeki öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrencilerin desteklenerek eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması olarak açıklandığı; ancak Bakanlık tarafından ülkenin her noktasında talep olması durmunda ücretsiz bir şekilde yaz okullarına erişimin sağlanacağı açıklanmış ise de otizmli öğrenci velilerinin yaz okulu açılan okullar ve yaz okulu hakkında bilgilendirilmedikleri; ayrıca, yaz okulllarının sadece matematik ve yabancı dil branşlarında açıldığı; halbuki otizmli öğencilerin zaten çoğunluğunun yabancı dil dersinden muaf tutulduğu; istisnalar dışında otizmli öğrencilerin matematik derslerini bireyselleştirilmiş eğitim programı üzerinden aldıkları; Mart 2020 yılından itibaren artan öğrenme kayıpları nedeniyle otizmli öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak matematik öğrenmelerine dair yaz kurslarında da herhangi bir tedbir alınmadığı; dolayısıyla otizmli öğrencilerin yaz okulu kapsamı dışında kaldıkları iddia edilmekte ve özel gereksinimli çocuklara ilişkin olarak fırsat eşitliği temelinde verilmesi gereken yaz okulu ve destek eğitimi uygulamalarının incelenerek çocukların eğitim haklarının güvence altına alınması talebinde bulunulmaktadır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

ÇOCUĞUN EĞİTİM HAKKI VE BU HAKKIN FIRSAT EŞİTLİĞİ TEMELİNDE SAĞLANMASI

2022/19245 numaralı başvuru hakkında verilen 13/01/2023 tarihli Gönderme Kararı
Kurumumuza çocuğu […] Anadolu Lisesinde eğitim-öğretim görmekte olan […[ tarafından yapılan başvuruda başvuru sahibi, çocuğunun okulda sigara kullanımından dolayı kınama cezası aldığını, ancak aldığı cezanın “Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği” ne aykırılık teşkil etmesine rağmen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kararı uygun gördüğünü belirterek mevzuata aykırı yapılan işlemlerin denetlenmesi talebinde bulunmuştur.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

ÇOCUĞUN EĞİTİM HAKKI VE BU HAKKIN FIRSAT EŞİTLİĞİ TEMELİNDE SAĞLANMASI

2022/14483 numaralı başvuru hakkında verilen 23/03/2023 tarihli Kısmen Tavsiye Kısmen Ret kararı
Kurumumuza yapılan başvuruda başvurucu; “[…] Ortaokulu’nda ikili eğitim sistemi uygulanmasına rağmen sınıf mevcutlarının kaliteli bir eğitim hizmetinin verilmesine engel olacak düzeyde olduğunu; 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, eğitime başlayan çocuğunun sınıfının mevcudunun 47 kişiye kadar ulaştığını, halbuki ikamet ettikleri […] mahallesinin, […] ilçesinin en az nüfusa sahip mahallelerinden birisi olduğunu, öğleden sonra eğitime 13.55’te başlayan öğrencilerin çıkış saatlerinin 19.30 olduğunu, ikili eğitim sistemine rağmen sınıf mevcutlarının 45 öğrenci civarında olmasının kabul edilebilir olmadığını, uygulamanın çocukların daha iyi ve kaliteli bir eğitim alması ve gelecekteki başarılarının sağlanabilmesi için öğrenci velilerini özel okullara yönlendirdiğini; ancak buradaki sorunun, okulun yetersiz olması veya nüfusun çok olması değil bu durumun tek sebebinin ‘misafir ikametgâh’ yöntemiyle öğrencinin bu mahallede misafir olarak ikamet ettiği yönünde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü üzerinden yapılan başvuruyla, ulusal adres veri tabanına işlenmesiyle E-okul sistemi (adres bilgilerini esas alması sebebiyle) üzerinden otomatik olarak kayıt işleminin okula yapılması olduğunu, söz konusu yöntemle okula birçok öğrencinin kayıt edildiğini, ikili sistemin uygulanması ve 45 kişilik sınıf mevcuduyla eğitim verilmesinin başarılı nesillerin yetişmesinin önünde bir engel olduğunu iddia ederek ‘misafir ikametgâh’adı altında okula kayıt yapan ancak mahallede ikamet etmeyen öğrencilerin, ilgili kamu kurumlarıyla birlikte müşterek çalışma yapılması ve asıl ikamet ettikleri mahalledeki okullara kayıtlarının yapılması talebinde bulunmuştur....
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

ÇOCUĞUN SAĞLIK HAKKI

2022/16652 numaralı başvuru hakkında verilen 26/01/2023 tarihli Dostane Çözüm Kararı
Kurumumuza çocuk internet sitemiz (www.kdkcocuk.gov.tr) üzerinden yapılan başvuruda, başvuran çocuk, engelli değil tıp 1 diyabet hastası olarak özel gereksinimi olan bir çocuk olduğunu, çocukların psikolojisini düşünerek 18 yaş altındaki çocuklara engelli söylenmemesi için artık ÇÖZGER raporu verildiğini, bu raporla birlikte yaşamış olduğu Gaziantep’te belediye otobüslerinde kullanmak üzere serbest kart çıkardığını, kartların üzerinde engelli ibaresi olduğunu, kart renginin ve fotoğrafının diğer kartlardan farklı olduğunu belirterek kartın üzerinde engelli yazmasını istemediğini belirterek gereğinin yapılması talebinde bulunmaktadır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

ÇOCUKLARIN ADALETE ERİŞİM HAKKI ÇERÇEVESİNDE ÇOCUK ADALET SİSTEMİNİN ONARICI ADALET YAKLAŞIMIYLA YAPILANDIRILMASI

2022/19030 numaralı başvuru hakkında verilen 16/06/2023 tarihli Tavsiye Kararı;
KKurumumuza yapılmış olan başvuruda, çocuğun cinsel istismarı soruşturmalarında çok önemli bir işlevi olan Çocuk İzlem Merkezleri’nin işleyişinde önemli sorunlar bulunduğunu, bunlardan birinin cinsel istismar mağduru şüphesi ile Çocuk İzlem Merkezlerine gelen çocukların; günlük yeme-içme ve giysi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için her bir merkeze ödenek tahsis edilmesi olduğunu ifade ederek Çocuk İzlem Merkezlerine gelen cinsel istismar mağduru çocukların merkezde bulundukları sürece günlük ihtiyaçlarının karşılanması için Çocuk İzlem Merkezlerine düzenli olarak ayrı ayrı ödenek tahsis edilmesi konusunda tavsiye kararı verilmesi talep edilmiştir....
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocukların Kendilerini İlgilendiren Kararlara Katılım Hakkı

2022/2711 numaralı başvuru hakkında verilen 08.04.2022 tarihli Dostane Çözüm Kararında
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde çocuk hakları; yaşam, gelişim, korunma ve katılım hakları olarak dört grupta ele alınmaktadır. Sözleşme uyarınca, çocukların kendilerini etkileyen kararlara ilişkin görüşlerini dile getirme ve karar alma sürecine etkin katılımı Sözleşme’nin temel ilkeleri arasında yer almaktadır; Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12’nci maddesinde düzenlenen ‘çocuk katılımı’, Sözleşme’de yer verilen tüm diğer hakların yaşamda karşılık bulması için, çocukların kendi fikirleri olan ve bu fikirleri özgürce ifade edebilen, kendilerini ilgilendiren karar alım süreçlerinde söz hakkına sahip bireyler olarak kabul edilmeleri gerektiğini belirtmektedir. Bu amaç doğrultusunda; Kurumumuza çocuklar tarafından her başvuru da öncelikle, çocuğun katılım hakkını gerçekleştirdiği bir süreç olarak görülmekte ve diğer hakların yaşama geçmesinin önemli bir aracı olarak değerlendirilmektedir....
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocukların Her Türlü Kötü Muameleye Karşı Korunmaları

2022/1841 numaralı başvuru hakkında verilen 18.02.2022 tarihli Gönderme Kararında
Kurumumuza çocuğa yönelik şiddet ve olumsuz tutum ve davranış içerikli başvuruların çoğunluğunu öğretmen tutum ve davranışları oluşturmaktadır. Konuya yönelik idare ile yapılan yazışmalar veya KDK kararları akabinde eğitimcilere uyarı veya kınama gibi disiplin yönünden cezaların verildiği izlenmekle birlikte, daha ziyade şiddetin her türünü dışlayan ve pedagojik formasyonun güçlendirilmesine yönelik bir eğitim programı oluşturularak öğretmenlerin tutum ve davranışlarında değişiklik yaratılması, farkındalık ve zihniyet dönüşümü hedefleyen çalışmalar yürütülmesi amaçlanmaktadır....
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Devlet Koruması ve Bakımı Altında Olan Çocukların Haklarının Korunması

2022/1601 numaralı başvuru hakkında verilen 03.03.2022 tarihli Gönderme Kararında
Kurumumuza devlet koruması ve bakımı altında olan cocuklar tarafından veya onlar adına yetişkinler tarafından yapılan başvuru konuları arasında genel olarak bakım tedbir kararlarının uzatılması, sağlık tedbir kararı verilmesi, başka bir çocuk evine nakledilme, eğitim hakkının güvence altına alınması, reşit olduktan sonra Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında istihdam edilme talepleri bulunmaktadır. Söz konusu başvurular, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 20’nci maddesinde düzenlenen, geçici ve sürekli olarak aile çevresinden yoksun kalan veya kendi yararına olarak bu ortamda bırakılması kabul edilmeyen her çocuğun, devletten özel koruma ve yardım görme hakkına sahip olacağı ve çözümler üretilirken çocuğun yetiştirilmesinde sürekliliğin korunacağı taahhütleri bağlamında çocuğun üstün yararı gözetilerek incelenmektedir....
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Mülteci Çocukların Eğitim, Sağlık Hakkına Erişimi ve Haklardan Diğer Çocuklarla Eşit Bir Şekilde Faydalanmaları

2022/4631 numaralı başvuru hakkında verilen 16/05/2022 tarihli Gönderme Kararında
Kurumumuza mülteci statüsündeki çocukların haklarının temin edilmesi amacıyla bizzat mülteci çocuklar tarafından veya onların adına yetişkinler tarafından yapılan tüm başvurular çocuklar için alınması gereken bütün önlemlerde çocuğun üstün yararı gözetilerek Çocuk Hakları Sözleşmesinde güvence altına alınan tüm haklar açısından hassasiyetle incelenmektedir....
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

İnsan Kişiliğinin Eksiksiz Gelişimi İçin Çocukların Oyun Oynama ve Yaşına Uygun Eğlence Etkinliklerinde Bulunma Hakları

2022/8315 numaralı başvuru hakkında verilen 15/05/2022 tarihli Gönderme Kararında
Bu kapsamda, Kurumumuza çocukların oyun oynama haklarının güvence altına alınmasına ilişkin Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) çocuk internet sitesi (www.kdkcocuk.gov.tr) üzerinden yapılan bir başvuruda; başvuran çocuk, eğitim ve öğretimine devam ettiği […] Yatılı Bölge Ortaokulunda park oyun malzemelerinin olmadığını belirterek parkın yenilenmesi talebinde bulunmuştur....
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocukların Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlere Katılım Hakkı

2022/6543 numaralı başvuru hakkında verilen 28/10/2022 tarihli Tavsiye Kararında;
Kurumumuza, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılım hakkının desteklenmesi amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) çocuk internet sitesi (www.kdkcocuk.gov.tr) üzerinden yapılan bir başvuruda; başvuran çocuk, müzik alanında pandemi sürecinde birçok uluslararası yarışmada ve festivalde dereceye girdiğini, okul idaresi tarafından adına müracaat yapıldığı halde isminin Tebliğler Dergisi’ndeki listede yayınlanmadığını ve 03/01/2022 tarihinde yayımlanan Tebliğler Dergisinde uluslararası yarışmalarda derece alan öğrenci listesinde ödüllendirilmeye layık...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocuk Adalet Sisteminin Onarıcı Adalet Yaklaşımıyla Yapılandırılması

2021/7262 numaralı başvuru hakkında verilen 01.11.2022 tarihli Tavsiye Kararında
Kurumumuza Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSSTD) tarafından Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği’nin çocukken yargılaması başlamış kişiler açısından uygulanmasına ilişkin bazı hususlarda Yönetmelik’in ilgili maddelerinde değişiklik yapılması talep edilmiştir. Başvuruda; Yönetmelikte yalnızca çocuk eğitim evindeyken 18 yaşını bitiren gençlerin açık ceza infaz kurumuna doğrudan ayrılabileceğinin düzenlendiği, bu durumun uygulamada üç farklı başlıkta hak ihlallerine sebep olduğu belirtilerek Yönetmelikte yeni bir düzenleme yapılması talep edilmiştir....
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocuk Adalet Sisteminde İnfaz Koşullarının İncelenmesi

2021/17404 başvuru numaralı dosya hakkında verilen 29.03.2022 tarihli Dostane Çözüm Kararında
Diyarbakır Barosu Başkanlığı tarafından 12.12.2021 tarihinde Kurumumuza yapılan başvuruda, adalet sistemi içerisinde özgürlüğünden mahrum bırakılmış çocukların infaz koruma memurları tarafından fiziksel ve psikolojik şiddet ile kötü muamele ve onur kırıcı davranışlara maruz bırakıldığı, tehdit edildiği; beslenme hakkı, sağlık ve tedavi hakkı, haberleşme ve iletişim hakkı ile eğitim ve sosyal haklarının ihlal edildiği, Ayrıca, Diyarbakır Barosu tarafından oluşturulan heyet’in 2021 yılı Mayıs ayından itibaren yaklaşık 3 ay boyunca ceza infaz kurumunda bulunan 32 çocukla gerçekleştirilen toplam 53 görüşme sonucunda hazırlanan rapor sonucu çocukların hak ihlali yaşadığı iddialarında bulunulduğu ve mevcut sorunların cezaevi yönetimi ile birlikte çözümü için girişimlerinin sonuçsuz kaldığı, daha sonraki ziyaretlerin engellenmeye çalışıldığı, çocuklarla görüşmelerinin engellendiği ve çocuklardan görüşmek istemedikleri yönünde dilekçeler alındığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Cezaevlerinden sorumlu Başsavcı vekili tarafından 3 kez randevu taleplerinin reddedildiği belirtilerek Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen kötü muamele ve uygulamalar ile cezaevi koşullarının yerinde incelenmesi, gerekli tespitlerin yapılarak ilgili kurumlar hakkında Tavsiye Kararı verilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır....
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Özel Gereksinimli Çocukların Haklarının Güvence Altına Alınarak Toplumsal Yaşama Etkin Bir Şekilde Katılmalarının Desteklenmesi

2021/22119 numaralı başvuru hakkında verilen 30/09/2022 tarihli Tavsiye Kararında
Gerek engelli çocukların haklarını destekleyici prensipler içeren Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi 9. Genel Yorumu’nda gerekse de kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanlarındaki politika ve hizmetlerin engellilik kapsayıcı bir anlayışla sunulmasında üst düzey bir politika belgesi olarak oluşturulan “2030 Engelsiz Vizyon” Belgesi’nde temel amacın, engelli bireylerin topluma tümüyle katılımının kapsanması gerekliliği olduğu vurgulanmaktadır. ...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Eğitim Hakkı ve Bu Hakkın Fırsat Eşitliği Temelinde Sağlanması

2021/22218 numaralı başvuru hakkında verilen 18/02/2022 tarihli Gönderme Kararında
Kurumumuza yapılan çocuk başvuruları arasında çoğunluğu, eğitim hakkının güvence altına alınması ve nitelikli eğitim alma hakkı kapsamındaki sorunlar oluşturmaktadır. Bu sebeple, KDK Çocuk sayfası üzerinden doğrudan çocuklardan alınan başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı çalışmalarında dikkate alınmasının çocuğun görüşüne başvurulması, çocuğun katılım hakkının fiilen uygulanması ilkelerinin yanı sıra çocukların okullardaki ihtiyaçlarına uygun ve etkin çözümler üretilmesine katkı sağlaması açısından da önemli olduğu değerlendirilmektedir....
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocuk Adalet Sisteminde Çocuğun Mahremiyet Hakkının Korunması ve Suça Sürüklenen Çocukların Bilgilerinin İlanen Tebliği Yönteminin Değiştirilmesi

2021/6111 numaralı başvuru hakkında verilen 06.08.2021 tarihli Tavsiye Kararı
Kurumumuza yapılan başvuruda özetle; suça sürüklenen çocukların taraf olduğu dava dosyalarında uygulamada taraflara bir tebliğ edememe sorunu yaşandığında, suça sürüklenen çocuğun ve davanın tüm ayrıntılarını ifşa eden ilanen tebligat uygulamasının bazı mahkemelerce yaygın biçimde sürdürüldüğünden bahisle suça sürüklenen çocukların haklarını mahkeme ve devlet eliyle ağır şekilde ihlale uğratan ve onları ifşa eden bu uygulamanın kaldırılması için ilgili kuruluşlara tavsiye kararı alınması ve konuyla ilgili yasal düzenleme yapılması talep edilmiştir....
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocuğun Bilgiye Erişim Hakkı Kapsamında, Kaliteli İnternet Hizmeti Sunulması

2021/262 numaralı başvuru hakkında verilen 25.06.2021 tarihli Tavsiye Kararı
Başvuran çocuk özetle; özel bir firmadan internet hizmeti aldığını, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) daha önce zaten defalarca başvuru yapmasına rağmen gerekli yaptırımı uygulamayarak özel firmanın haksız olduğu halde savunduğunu, öncelikle BTK sonrasında özel firmaya gerekli cezai işlemin sağlanması gerektiğini, defalarca başvuru yapmasına rağmen mağduriyetinin giderilmediğini belirterek 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu’na göre talebinin karşılanmasını, firmanın bölgeye fiber alt yapı ve fiber saha dolabı yatırımı yapmasının sağlanmasını talep etmiştir...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Koruma Altındaki Gençlerin Eğitim Hakkı Kapsamında Öğrenim Harçlıklarındaki Kesintiler

2021/6959 numaralı başvuru hakkında verilen 27.07.2021 tarihli Dostane Çözüm Kararı
Başvuruda özetle devlet koruması altında olup üniversite öğrenimine devam etmekte olan gençlere kayıtlı bulundukları kuruluşlarca verilmekte olan 700 TL’lik öğrenim harçlığının pandemi döneminde Nisan 2020’den beri kesintili olarak 300 TL yatırıldığı belirtilerek koruma altındaki üniversite öğrencilerinin harçlıklarının tam olarak yatırılması ve söz konusu kesintilerin öğrencilere geçmişe dönük ödenmesi talep edilmiştir...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocuğun Eğitim Hakkına Fırsat Eşitliği Temelinde Erişimi İçin Tablet Temini

2021/8373 numaralı başvuru hakkında verilen 10.05.2021 tarihli Gönderme Kararı
Başvuran çocuk, ablasının da canlı derse katıldığını, ders saatlerinin çakıştığını, çevrim içi dersleri takip etmekte zorlandığını kronik rahatsızlığı olduğundan okula da gidemediğini belirterek bilgisayar veya tablet desteği sağlanmasını talep etmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel ilkelerine göre devletin, çocuğun yaşamını ve gelişimini güvence altına alması, Sözleşme’de yazılı olan hakları her çocuğa hiçbir ayrım gözetmeksizin tanıması ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde çocuğun üstün yararını korumasına ilişkin yükümlülükleri bulunmaktadır...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocuğun Dinlenme, Boş Zaman Değerlendirme, Oynama ve Yaşına Uygun Etkinliklerde Bulunma Hakkı

2021/9968 numaralı başvuru hakkında verilen 07.07.2021 tarihli Gönderme Kararı
Başvuran çocuk, bir yıl önce yolun aşağısındaki bir parkta kaza yaşandığını, belediyenin ilgili alana duvar çektiğini, park yapılacağını belirtmelerine rağmen parkın hala yapılmadığını belirterek park yapılması talebinde bulunmuştur. Başvuru ile ilgili olarak çocukların sağlıklı ve güvenli bir çevrede oynama haklarının teminini sağlamak açısından, oyun parklarının çocukların fizyolojik ve psikolojik gelişimleri açısından oldukça önemli olduğu göz önünde bulundurulduğunda; çocuk oyun parkı düzenlemelerinde, doğru tasarım, uygulama, planlama ve yeterli bakım çalışmasının öneminin ortaya çıktığı, bununla birlikte;...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocukların Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı

2021/7846 numaralı başvuru hakkında verilen 02.05.2021 tarihli Gönderme
Başvuran çocuk sokaklara daha fazla çöp konteyneri yerleştirilmesi talebinde bulunmuştur. Başvuru ile ilgili olarak Trabzon İli, Of İlçesi, Yazlık Mahallesinde yaşayan çocukların ve bölge halkının sağlıklı bir çevrede yaşama haklarının güvence altına alınması amacıyla çocuğun ikamet ettiği bölgenin temiz tutulması; bu bağlamda, belediyenin görev ve yetkisi dâhilindeki hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde sunulması; ayrıca, halkın ortak yaşam alanlarının temiz, sağlıklı ve düzenli tutulması konusundaki bilinç ve duyarlılığının arttırılmasına yönelik gerekli denetimlerin ve uyarıların yapılması amacıyla Of Belediye Başkanlığına Gönderme Kararı verilmiştir...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocuğun Sosyal Yardım Hakkı Kapsamında Aileye Nakdi Yardım Yapılması

2021/2011 numaralı başvuru hakkında verilen 04.02.2021 tarihli Gönderme Kararı
Başvuran çocuk sekiz yaşında olduğunu, dört kardeşi olduğunu, ailesinin maddi durumunun kötü olduğunu, Bursa’ya yeni taşındıklarını, kirada oturduklarını, internet ve bilgisayarı olmadığını, uzaktan eğitime katılamadığını belirterek yardım talebinde bulunmuştur. Başvuruyla ilgili olarak çocukların, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Anayasa ile güvence altına alınan hakları kapsamında gereken tedbirlerin alınması amacıyla Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına Gönderme Kararı verilmiştir. Karara cevaben idarece iletilen 19.02.2021 tarihli yazıda başvuran çocuğun babasına nakdi yardım yapıldığı bildirilmiştir...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Bilgiye Erişim Hakkı ve Güvenli İnternet Kullanımı

2021/11906 numaralı başvuru hakkında verilen 10.07.2021 tarihli Gönderme Kararı
Başvuran çocuk Discord adlı uygulama üzerinden tanıştığı farklı rumuzlara sahip kişiler tarafından tehdit edildiğini, argo ve küfürlü kelimelere maruz kaldığını, kız arkadaşıyla alakalı da birçok küfür edildiğini, kendisine ailesi ile beraber dava açmadan önce Kurumumuza başvuru yapmaya karar verdiğini belirtmiştir. Başvuru ile ilgili olarak çocuğun üstün yararının gözetildiği incelemelerin yapılarak: ...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocuğun Korunma ve Bakım Hakkı Kapsamında Bakım Tedbiri Kararının Uzatılması

2020/99217 numaralı başvuru hakkında verilen 13.04.2021 tarihli Dostane Çözüm
Başvuran çocuk Çocuk Destek Merkezinde ikamet ettiğini, 3 ay sonra reşit olacağını ancak gidecek hiçbir yeri olmadığını, bu sebeple kendisine bir iş bulunmasını veyahut koruma kararının uzatılmasını ayrıca, talebinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne iletilmesini talep etmiştir...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Özel Gereksinimli Otizmli Çocukların Pandemi Sürecindeki Eğitim Hakkı

2020/99697 numaralı başvuru hakkında verilen 25.01.2021 tarihli Gönderme Kararı
Başvuran Covid 19 nedeniyle 23 Mart 2020 itibariyle Türkiye genelinde uzaktan eğitime geçilmesi ile otizmli ve özel gereksinimli bireylerin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başından itibaren okulundan aldığı destek eğitimlerinin tümünün, canlı dersler ile devam etmesi seçeneği dahi değerlendirilmeksizin sonlandırıldığını, “Özelim Eğitimdeyim” mobil uygulamasının, tam zamanlı...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Mülteci Çocukların Eğitim Hakkına Erişimi, Diğer Çocuklarla Eşit Haklardan Faydalanma Hakkı ve Çocuklara Yönelik Ayrımcılık Yapılmaması

2020/99845 numaralı başvuru hakkında verilen tarihli 31.12.2020 tarihli Gönderme Kararı
KDK çocuk sayfasından yapılan başvuruda çocuk “ırkçılık” ifadesini kullanarak başvuruda bulunmuştur. Başvuran çocuğun babası ile yapılan görüşmede baba özetle; çocuğunun psikolojik sorunları olduğunu, kendini ifade etmekte zorlandığını, sınıf öğretmeninden yeterince destek göremediğini, çocuğunun arkadaşları ve öğretmenleri ile iletişimde zorlandığını belirtmiş olduğundan okul rehberlik biriminin takibinde başvuran çocuğa yardım edilmesi gerektiğine karar verilmiştir....
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Uzaktan Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Sağlanması

2020/102826 numaralı başvuru hakkında verilen 04.02.2021 tarihli Gönderme Kararı
Başvuran Ankara Büyükşehir Belediyesi 23. Dönem Çocuk Hakları Komisyonu vekili olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığının 18.12.2020 günü yayınladığı bildirgeye göre ortaöğretim kurumlarında birinci sınav sonucu olan öğrencilere aldıkları sınav notuna göre not verilirken, sınav sonucu bulunmayan öğrencilerin okullarında sınav olacaklarını, okullara sınav olmaya giden öğrencilerin bir dönem konularından mesul olduğunu,...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çevrim İçi Sınav Sisteminden Kaynaklı Olarak Sınavı Tamamlayamayan Öğrencilerin Mezun Olabilmeleri İçin Telafi Sınavı Yapılması ve Eğitim Hakkına Erişim

Başvuran çocuk açık öğretim lisesinde okuduğunu, 2021 yılı birinci dönem çevrim içi sınav sisteminde zorunlu derslerinden bir tanesinde sınavı yaparken sistemin dışarı attığını, yeniden sisteme giriş yaptığı zaman da “sınavınız tamamlanmıştır” uyarısı verdiğini, tamamen sistem altyapısı kaynaklı bir sorun oluştuğunu, gerekli mercilere dilekçe verip itirazda bulunduğunu ancak yapıcı bir çözüm önerisi ya da mağduriyetinin giderilmesi amaçlı bir geri dönüş alamadığını, bu dersin telafi sınavı olmaz ise liseden mezun olamayacağını...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Korunma ve Bakım Altındaki Çocuğun Nakil Talebi Hakkında Karar

Kurumumuzun Çocuk İnternet Sayfası (www.kdkcocuk.gov.tr) üzerinden bize ulaşan M. kalmakta olduğu Çocuk Destek Merkezinde “hayati tehlikesinin bulunduğunu” belirterek başka bir Çocuk Destek Merkezine nakil olmak isteğini idareye ilettiğini; ancak idare tarafından talebinin karşılanamadığını belirterek, kendisine yardımcı olmamızı istedi. Başvuruda “hayati tehlike” ifadesi bulunduğu için zaman kaybetmeden ilgili idare ile iletişime geçerek ...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Devlet Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı Kısmi Red Kısmi Tavsiye Kararı

Kurumumuza yetişkin internet sayfasından e-başvuru yolu ile başvuran baba Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında öğretmen çocuklarına kontenjan tanınması uygulamasına son verilmesi, öğretmen çocuğu olmayanlar için “diğer çocuk” ifadesinin kullanılmaması, haksız uygulamadan dolayı oluşan kamu zararının telafi edilmesi, taban puanlar ile bursluluğu kazananların açıklanmasını talep etmiştir. Yapılan başvurunun önemi dikkate alınarak, ...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Teog Sinavi Puanlarinin Hesaplanmasinda Kullanilan “Ağirlik Katsayisi” Karari

Kurumumuza yetişkin internet sayfasından e-başvuru yolu ile başvuran iki şahıs, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında (TEOG) uygulanan puan hesaplamalarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrencileri aleyhte etkilediği iddiasından bahisle söz konusu eşitsizliğin giderilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasını talep etmiştir. Yapılan başvurunun önemi dikkate alınarak, tavsiye ...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

15 Yaşını Dolduran Çocuğun Tek Başına Sağlık Hizmeti Alma Hakkı

Kurumumuza Çocuk İnternet Sayfasındaki (www.kdkcocuk.gov.tr) adresten başvuru formu doldurarak başvuran A.A., diş ağrısı sebebiyle okuldan hastaneye gittiğinde yanında velisi olmadığı için hastane idaresi tarafından 18 yaşından küçük olduğu için kendisine barkod verilmediği ve kayıt aşamasına geçemediği, o gün ağrılar içinde kaldığı, annesinin 3 kardeşine bakması nedeniyle her zaman yanında olamadığı, ...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Engelli Çocuğun Eğitim Hakkı

Engelli Çocuğun Eğitim Hakkı Kararı : Beş yıldır Piyano eğitimi alan ve müziğe yeteneği bulunan otizm engelli 15 yaşındaki C.G.G. nin, yasal temsilcileri, N.K. Güzel Sanatlar Lisesi tarafından yapılan yetenek sınavında çocuğa özel sınav şartlarının sağlanmaması sebebiyle eğitim hakkının engellendiğini belirterek, mağduriyetinin giderilmesi talebiyle kurumumuza başvurdu. Yapılan başvurunun önemi dikkate alınarak, otizm ...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocuğun Eğitim Hakkı Kararı

Konya ilinde bir ilköğretim okuluna devam etmekte olan O.T., kurumumuza ilk olarak çocuk internet sayfasında yer alan mesaj formunu doldurarak sorununu iletmiştir. Sorunun önemi anlaşılarak O.T. , internet sayfasında yer alan başvuru formuna yönlendirilmiştir. Başvuru içeriğinde ilköğretim öğrencisi O.T., eğitim görmekte olduğu okulunda çok sık öğretmen değişikliği olduğunu, 7 öğretmen değişikliği ...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Çocuğa Yönelik Orantısız Güç Kullanımı Kararı

Çocuklar, biz Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, 1 Mayıs 2013 günü Taksim Meydanı ve civarında toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunanlara karşı polisin orantısız güç kullanımı sonucu 18 yaşından küçük D. A.’nın yaralanması ve İstanbul Valisi’nin 2 Mayıs 2013 günü D. A. hakkında yapmış olduğu basın açıklamasına ilişkin olarak bir tavsiye kararı ...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

Otizmli Çocuğun Eğitim Hakkı

Kurumumuza Çocuk İnternet Sayfasındaki (www.kdkcocuk.gov.tr) adresten başvuru formu doldurarak başvuran baba M.A., oğlunun 3 yaşında otizmli olduğunu ve oğlu A.A’nın ayda 8 saat almakta olduğu destek eğitimin 16 saate çıkarılması için kendisinin ödeme yapması gerektiğini, maddi imkanlarının yetersiz olması nedeniyle ödeme yapamadığını, söz konusu eğitimin gelişmiş ülkelerde ayda 160 saate ...
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...


ADRES

Kavaklıdere Mah. Zeytindalı Caddesi
No:4 Çankaya/ANKARA