DUYURULAR


Çocuk Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Özlem TUNÇAK’ın açılış programına katıldığı 22. Ulusal Çocuk Forumu, 81 ilden gelen çocuk hakları temsilcisi kırk çocuğun katılımı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF koordinasyonuyla düzenlenerek grup çalışmaları tamamlanmıştır. “Dijitalleşen Dünyada Çocuk” temalı Forum süresince çocukların yaptıkları çalışmalar sonucunda hazırladıkları Sonuç Bildirgesi, 20 Kasım 2021 tarihinde Dünya Çocuk Hakları Gününde açıklanmıştır.

Kamu Denetçiliği Kurumu ile sonuç bildirgesini her yıl paylaşan çocukların tespit ve önerileri, konuyla ilgili kurumsal faaliyetlerde değerlendirilmekte ve çocuk hakları alanındaki çalışmalarda gözetilmektedir.

Bildirgeyi indirmek için tıklayınız




Bilindiği üzere 2020 yılı boyunca çocuklar ve gençler Covid-19 salgını nedeniyle pandemi sürecinde okullarına devam edememiş, uzaktan eğitim almak durumunda kalmıştır. Bu dönemde, çocukların zekâ gelişimi, eğitim ve spor faaliyetleri, sosyalleşmeleri, heyecanlarını ve morallerini yüksek tutmak açısından büyük önem kazanmıştır. Bu itibarla, çocukların üstün yararının gözetilmesi, anayasal haklarının öğretilmesi ve tanıtılması, hak arama kültürlerinin yaygınlaştırılması ve Kurumumuzun tanıtımı amacıyla; Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle çocuklar ve 18 yaş altı gençler arasında online satranç turnuvası düzenlenmektedir. 18 yaş altı farklı yaşlardaki çocuklar ve gençler arasında toplam 10 kategoride üzere planlanan turnuva, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında, 17-21 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve dereceye giren sporculara 23 Nisan 2021 tarihinde yapılacak temsili bir törenle ödülleri verilecektir. Her kategorinin birincilerine tam altın, ikincilerine yarım altın, üçüncülerine çeyrek altın, 4., 5., 6., 7., 8., 9. ve 10.'larına gram altın verilecektir.

Turnuvada sporcular 7 Yaş Genel ve Kız Kategorisi (2014 doğumlular), 8 Yaş Genel ve Kız Kategorisi (2013 doğumlular), 10 Yaş ve Altı Genel ve Kız Kategorisi (2012-2011 doğumlular), 12 Yaş ve Altı Genel ve Kız Kategorisi (2010-2009 doğumlular) ve 18 Yaş ve Altı Genel ve Kız Kategorisi (2008-2003 doğumlular) olmak üzere 10 (on) farklı kategorilerde yarışacaklardır. Turnuva temposu 7 Yaş Kategorisi 5+3 ile diğer kategoriler 3+2 eklemelidir.

Detaylar turnuva yönergesinde yer almaktadır.

*Turnuvaya katılım için öncelikle chess.com platformundakullanıcı adına sahip olunmalıdır. Eğer yok ise ücretsiz olarak alınabilir. Ücretsiz kullanıcı adı alımı için tıklayınız...

* Ardından online kayıt link'lerinden kayıt yapılacaktır. TSF geçerli lisansına sahip olunmalıdır.TSF Lisansı ve vizesi 16 yaş ve altı sporculara üctretsiz yapılmaktadır.TSF lisansınız yok veya vizenizi yeniletmek için tıklayınız...

logo (1)

Kamu Denetçiliği Kurumu olarak tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlarız. Birleşmiş Milletler tarafından Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin kabul edildiği tarih olan 20 Kasım’da kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturma girişimlerini desteklemeye devam ettiğimizi bildirmek isteriz. KDK Çocuk üzerinden çocuklardan aldığımız başvurular aracılığıyla çocuklara yönelik hak ihlallerini tespit etmekte ve bu tür ihlallerin önlenmesi amacıyla 2012 yılından bu yana kurumsal çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Özellikle 2020 yılında yaşanan pandemi sürecinde çocuklarımızı her konuda desteklemeye gayret etmekte pandemi sürecinden olumsuz etkilenen çocukların korunması için tüm idareleri çocuk hakları konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdürmeye davet ediyoruz.

Kamu Denetçisi Özlem TUNÇAK’ın açılış programına katıldığı 21. Ulusal Çocuk Forumu, online olarak 81 ilden Çocuk Hakları İl Temsilcisi çocukların katılımıyla 18-20 Kasım tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenerek grup çalışmaları tamamlanmış olup “Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek” temalı Forum neticesinde çocukların aldığı kararlar 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde açıklanmıştır.

Kamu Denetçiliği Kurumu ile sonuç bildirgesini her yıl paylaşan çocukların tespit ve önerileri, konuyla ilgili kurumsal faaliyetlerde değerlendirilmekte ve çocuk hakları alanındaki çalışmalarda gözetilmektedir.

Bildirgeyi indirmek için tıklayınız.

logo (1)

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 20 Kasım 1989’da kabul edilmiştir. Sözleşmenin yıldönümü Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmaktadır. Bu yıl aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin kabul edilişinin 30’uncu yıl dönümüdür.

Türkiye,“Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”yi 1990 yılında imzalamıştır. Ülkemiz açısından uluslararası düzeyde bağlayıcılığı bulunan sözleşme, Nisan 1995’te uygulamaya geçirilmiştir.

Bu sözleşme sayesinde çocuk hakları, uluslararası alanda hukuken tanınmıştır. Sözleşmede; çocuğun yaşama hakkı, gelişme hakkı, istismar ve sömürüden korunma hakkı ile aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarına geniş ve kapsamlı nitelikte yer verilmiştir.

Sözleşmeyle birlikte çocukların kendi hakları konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenmiş; çocuk haklarının korunması, teşvik edilmesi ve geliştirilmesine öncelik verilmiştir. Böylelikle çocuk hakları konusunda uluslararası düzeyde farkındalık oluşması sağlanmıştır.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de çocukların tüm haklarının hiçbir ayırım gözetilmeksizin tüm çocuklara eşit olarak tanınması ve çocuğun yüksek yararına öncelik verilmesi esastır. Bu bakımdan Sözleşmede düzenlenen çocuk haklarına ilişkin tüm ilkelerin hem çocuklar hem de büyükler tarafından bilinmesi, öğrenilmesi ve öğretilmesi oldukça önemlidir.

Bu kapsamda 20 Kasım, BM tarafından Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmakta ise de; çocuk haklarının korunması, teşviki ve geliştirilmesi teması nedeniyle aynı zamanda Dünya Çocuk Hakları Günü olarak da kutlanmaktadır.

Türkiye’de çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi için görev yapan kurumlar arasında yer alan Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK/Ombudsman), haklarının idarelerce ihlal edildiğini düşünen çocuklardan, KDK çocuk internet sayfası (www.kdkcocuk.gov.tr) üzerinden 22 Nisan 2014 tarihinden bu yana bireysel başvurular almaya devam etmektedir.

Her yıl sonunda TBMM’ye sunulan KDK yıllık raporunda çocuk haklarının genel durumu hakkında siz çocuklardan gelen başvurulardan elde edilen tespit ve önerilere yer verilmektedir. Böylelikle Türkiye’de çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik katkı sağlanmaktadır.

Çocuk haklarının hem çocuklar hem yetişkinler tarafından daha fazla bilindiği, gözetildiği, korunduğu ve uygulandığı bir dünya düzenine erişilebilmesi dileğiyle tüm çocukların Çocuk Hakları Günü’nü kutlarız.

logo (1)

Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.

Kamu Denetçiliği Kurumu, her bireyin insan olmaktan kaynaklanan haklarının korunması ve geliştirmesi ile yetkilendirilmiş olup; bireylerin eğitim alma haklarının güvence altına alınması konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Anayasanın devletin nitelikleri arasında belirtilen sosyal devlet ilkesinin gereği olarak devlet; toplumdaki özel gereksinime ihtiyacı olan bireyleri gözeterek gerçek eşitliği, bu bağlamda sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlüdür. Gerek uluslararası sözleşmelerle gerekse 5395 ve 5378 sayılı Kanunlar gereği, özel gereksinimi olan çocukların eğitim haklarının hiçbir gerekçeyle sınırlandırılamayacağı, diğer çocuklarla bütünleştirilmiş ortamlarda ve eşit şartlarda eğitim almalarının esas olduğu düzenlenmiştir.

07.11.2019 tarihinde basında yayınlanan otizmli öğrencilere yönelik ayrımcılık, toplumsal psikolojik şiddet içeren ve kamuoyu vicdanını derinden etkilemiş olan, çocuk haklarını ve otizmli öğrencilerin eğitim haklarını açıkça ihlal eden olay, Ombudsmanlık Kurumu tarafından kınanmaktadır.

Konuyla ilgili yetkili idarelerce ivedilikle gerekli önlemlerin alınarak öncelikle çocukların eğitime devamlarının sağlanması; ailelere yönelik farkındalık ve zihniyet dönüşümünü hedefleyen çalışmaların etkinleştirilmesi beklenmektedir.

Toplumun tüm kesimlerinin özel gereksinimi olan bireylere yönelik olumsuz tutum ve davranışlarının ortadan kaldırılması, bu alandaki hak ihlallerinin önüne geçilerek toplumsal uzlaşıya katkı sağlanması, toplumda özel gereksinimli bireylere ve özellikle çocuklara insan haklarına saygılı bir yaşam kalitesi standardının sunulması, güvenli ve fırsat eşitliği temelinde tüm ihtiyaçlarının karşılanabildiği bir eğitim sisteminin oluşturulması önerilmektedir.

ADRES

Kavaklıdere Mah. Zeytindalı Caddesi
No:4 Çankaya/ANKARA