HAKKIMIZDA

Biz, Kamu Denetçiliği Kurumu ya da uluslararası toplumda bilinen adıyla Ombudsmanlık, 29 Haziran 2012 tarihinde kurulan yeni bir Kurumuz. Yasal düzenlemelerimize göre Kurumumuzun kuruluş amacı; eğitim, sağlık, ulaşım ve barınma gibi kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir başvuru mekanizması oluşturmaktır. Okul, hastane, çocuk bakım kuruluşu, valilik, kaymakamlık, karakol, itfaiye ve belediye gibi idarelerin eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarıyla ilgili bir başvuru yaptığında bizim görevimiz bu başvuruyu insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleyip araştırarak gerekmesi halinde ilgili yerlere önerilerde bulunmaktır.

Diğer bir ifadeyle, herkes gibi senin de okul, hastane, çocuk bakım kuruluşları, valilik, kaymakamlık, karakol, itfaiye ve belediye gibi idarelerle yaşadığın sorunları çözmek için varız. Eğitim, sağlık, ulaşım ve barınma gibi kamu hizmeti alırken haksızlığa uğradığında ya da öğretmen, doktor, hemşire, polis ve asker gibi kamu görevlileriyle bir sorun yaşadığında bu sorununu öncelikle ilgili idare ile paylaşmanı, sorununun hala çözülmediğini düşünüyorsan bize başvurmanı bekliyoruz. Başvurun üzerine bizim görevimiz sorununu incelemek, araştırmak ve gerekirse ilgili idareye önerilerde bulunmaktır.

Çocuk haklarının Kurumumuzun hassasiyet gösterdiği bir alan olması nedeniyle yasal düzenlemelerimizde çocuk haklarına ilişkin özel hükümlere yer verilmiştir.

Mesela;

  • Kurumumuzdaki 5 Kamu Denetçisinden biri, Celile Özlem Tunçak, çocuk hakları alanında görevlendirilmiştir.
  • Başvuru çocuk haklarına ilişkin ise diğer başvurularda aradığımız “menfaat ihlali” şartını aramıyoruz. Bunun anlamı başvuran kişi çocuk hakları ile ilgili bir başvuru yapıyorsa, onun başvuru konusundan etkilenmiş olmasını beklemiyoruz demektir. Yani çocuk haklarına ilişkin konularda sadece sorunu yaşayanların başvurmasını beklemiyoruz. Sorunu bilen, bize bu konuda yeterli bilgiyi verebilecek herkesin başvurusunu kabul ediyoruz.
  • Başvuru konusu çocuk haklarına ilişkin ise yerinde inceleme ve araştırma yapabiliyoruz.
  • Başvuran kişi başvurusundan vazgeçse ya da ilgili idare sorunu çözse bile başvuru konusu çocuk haklarına ilişkin ise inceleme ve araştırmaya devam edebiliyoruz.

Bize kolaylıkla başvurabilirsin…