UNICEF ECARO Bölgesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Danışmanı Sn. Sheeba Harma, Kamu Denetçiliği Kurumunu Ziyaret Etti.

02 Nisan 2024

02/04/2024 tarihinde UNICEF ECARO Bölgesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Danışmanı Sn. Sheeba HARMA ve beraberindeki UNICEF temsilcilerinden oluşan heyet, Kamu Başdenetçisi Sn. Şeref MALKOÇ, Kadın, Çocuk ve Engelli haklarından sorumlu Kamu Denetçisi Sn. Celile Özlem TUNÇAK ve Çocuk Birimi ile görüştü.

Görüşmede, Dr. Sheeba HARMA, toplumsal cinsiyet alanında danışmanlık yaptığını, Türkiye’ye geliş amacının, içinde kırılgan grupların da bulunduğu tüm çocuklara ulaşmak, UNICEF Türkiye Ofisi ile değerlendirme yapmak ve işbirliğini güçlendirmek olduğunu, yakın çalışılan paydaşlarla beraber olmanın ülke programları planlaması için önemli olduğunu belirtti.

Kamu Başdenetçisi Sn. Şeref MALKOÇ ise, Kamu Denetçiliği Kurumunun işleyiş ve çalışmaları hakkındaki bilgi, deneyim ve tecrübelerini heyete aktardı, Kamu Denetçiliği Kurumunun hazırladığı özel raporları heyet ile paylaştı.

Kadın, Çocuk ve Engelli haklarından sorumlu Kamu Denetçisi Sn. Celile Özlem TUNÇAK ise kadın hakları ve çocuk haklarına yönelik başvurularda menfaat ihlali koşulu aranmadığını, Türkiye, coğrafi konumu dolayısıyla toplumsal, ekonomik ve kültürel çeşitliliğe sahip bir ülke olduğundan Kuruma gelen başvuruların da çeşitlilik gösterdiğini, alınan her başvurunun titizlikle incelendiğini belirtti, Kurumun Türkiye’deki İdarelere rehberlik edici özelliğinden, farkındalık artırıcı faaliyetlerinden ve hak arama kültürünü geliştirmeye çalışan yönünden örnekler verdi.