Kadınların Adalete ve İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişimi Projesi

26 Nisan 2023

Uçan Süpürge Vakfının “Kadınların Adalete ve İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişimi Projesi” kapsamında 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdiği etkinliğe Kurumumuzdan Koordinatör Uzman Volkan Tufan ile Uzman Hande Karaaslan Ördek katılım sağlamış, 26 Nisan 2023 tarihinde Kamu Denetçiliği Kurumu tanıtımını, başvuru usulü ve başvuru inceleme sürecini, Kurum Kararlarını (çocuk başvurularına ilişkin karar örnekleri ile kadın başvurularına ilişkin karar örnekleri) içeren bir sunum yapılmıştır.