Çocuk Hakları Konferansı

10 Mayıs 2023

“Kamu Denetçiliği Kurumunu temsilen Çocuk Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Celile Özlem TUNÇAK, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü işbirliği ile gerçekleştirilen “Çocuk Hakları Konferansı”nda : “KDK’ya Konu Olan Başvurulan Işığında Çocuk Hakları Sorunları” konulu bir sunum gerçekleştirmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumunun çocuk hakları alanındaki faaliyetleri, çocuk haklarına yaklaşımı ve inceleme metotlarının anlatıldığı sunumda, bu alanda verilmiş örnek kararlar ışığında Kurumun rolü ve önemi vurgulanmıştır.”