Çocuk ve Kadın Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Sayın Celile Özlem Tunçak Çocuk Hakları Komitesi Türkiye Raporunun Görüşüldüğü 93’üncü Oturuma Katıldı

17-18 Mayıs 2023

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin uygulanmasından ve izlenmesinden sorumlu organ olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi 93. Oturumu, Türkiye’deki çocuk haklarını gözden geçirmek amacıyla, 17-18 Mayıs 2023 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirildi. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye taraf olan 196 Devletten biri olarak Türkiye tarafından Komite’ye sunulan Dördüncü ve Beşinci Dönemsel Raporun, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları kurumlarının hazırlamış olduğu alternatif raporlarda yer verilen çok sayıda çocuk hakları konusu ile birlikte Sözleşme, İhtiyari Protokolleri ve Komite'nin önceki tavsiyeleri göz önünde bulundurularak ele alındığı Oturum’a, Çocuk ve Kadın Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Sayın Celile Özlem Tunçak gözlemci olarak katıldı.

Oturum’da ele alınan konu başlıklarına Komitenin resmi internet sayfasında yayımlanan ve aşağıda yer verilen haber linki üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Türkiye tarafından sunulan Dördüncü ve Beşinci Dönemsel Rapora ilişkin olarak Çocuk Hakları Komitesi tarafından sonuç gözlem raporunun yakın zamanda yayımlanması beklenmektedir.

https://www.ohchr.org/en/news/2023/05/experts-committee-rights-child-commend-turkiyes-free-child-healthcare-services-ask