Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Alt Çalışma Grubu Toplantısına katılım sağlandı.

05 Mart 2024

Çocuk haklarına ilişkin idari ve yasal düzenlemelere yönelik önerilerde bulunmak, çocuk hakları konusunda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere 19.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen “Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu” toplantısının devamı niteliğinde 05.03.2024 tarihinde düzenlenen Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Alt Çalışma Grubu 2024 yılı 1. Toplantısına Kurumumuzu temsilen Kamu Denetçiliği Uzmanı Hande KARAASLAN ÖRDEK tarafından katılım sağlandı.